ℹ Prosíme o nošení respirátorů v čekárně i ordinaci

V případě nemoci Vás žádáme o nošení respirátorů v čekárně i ordinaci.

ℹ Aktuality k chodu ordinace

Nemocní pacienti se objednávají telefonicky.

Více informací zde
ℹ Pro zájemce o registraci v naší ordinaci

Nové pacienty v současné době přijímáme v omezené míře.

Více informací zde

Očkování

Očkování můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

1. Očkování povinné

ilustrace

Tj. očkování dětí do 19 let dle platného očkovacího kalendáře a pravidelné očkování dospělých proti tetanu, očkování u osob, které jsou při svém povolání vystaveni zvýšenému riziku, očkování při nebezpečí vzniku epidemie, očkování při úrazech, poraněních.

Kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem podává, je shrnuto do očkovacího kalendáře, děti jsou očkovány proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, žloutence typu B, Haemophilu influenzae, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Aktuální očkovací kalendář – povinná očkování
Věk dítěteNemoc
od 9. týdne INFANRIX-HEXA : záškrt, tetanus, černý kašel, Hemophilus B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, event. pneumokokové onemocnění – VAXNEUVANCE, PREVENAR 13 nebo SYNFLORIX
13. až 16. týdenINFANRIX-HEXA : záškrt, tetanus, černý kašel, Hemophilus B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna
12. – 13. měsícpřeočkování INFANRIX-HEXA : záškrt, tetanus, černý kašel, Hemophilus B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna
15. – 16. měsícM-M-R vax : spalničky, příušnice, zarděnky
5. rokBOOSTRIX : záškrt, tetanus, černý kašel
5. – 6. rokpřeočkování M-M-R vax : spalničky, příušnice, zarděnky
10. rokADACEL – POLIO: záškrt, tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna

2. Nepovinné očkování

Nepovinná očkování jsou rodiči volitelná očkování, některá s částečnou či plnou úhradou státu, jiná plně hrazená rodiči.

Jaká existují nadstandardní očkování a v kterém věku jsou vhodná?

Od 6 týdnů věku (u dětí očkovaných proti TBC v porodnici od 9 týdnů věku) lze očkovat vakcínu proti Rotavirům ( Rotateq, Rotarix), původcům závažných průjmových onemocnění, podle typu vakcíny ve 2 nebo 3 dávkách v měsíčních intervalech. Očkování musí být ukončeno do 26 týdnů života.

U kojenců od 3 měsíců je vhodné očkování proti pneumokokovým invazivním onemocněním ( Prevenar, Synflorix ,Vaxneuvance) působící proti pneumokokovým meningitidám, septickým stavům, zánětům středouší a zápalům plic způsobeným pneumokokovou bakterií. Toto očkování je nyní částečně (s doplatkem) či plně – dle typu vakcíny – hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u nichž je očkování započato do 5. měsíce věku a obě dvě dávky aplikovány maximálně do 7 měsíců věku. Rovněž zdarma u těchto dětí bude pak přeočkování ve 2. roce života. U dětí s později započatým očkováním od 6 měsíců do 5 let očkování hrazeno není.

Plně hrazené je očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním: Očkovací látka Bexsero proti meningokoku typu B (způsobujícím přibližně 3/4 meningokových meningitid) s podmínkou úhrady při očkování 1. dávky do 12 měsíců věku. 2. dávka se dává za 2 měsíce a 3. za půl roku. Očkovací látka Nimenrix proti zbylým meningokokům typů A,C,W,Y plně hrazená při naočkování mezi 1.-2. rokem věku, stačí 1 dávka. Nutné je následné přeočkování po 7-10 letech. Očkování proti meningokokům určitě doporučujeme, jde o velmi závažná onemocněním s rychlým až smrtícím průběhem a vážnými trvalými následky u přeživších. Riziková věková období jsou dvě, první 0-5 let a druhé 15-25 let.

Lze očkovat proti planým neštovicím vakcínou Varilrix.

Před nástupem do dětského kolektivu okolo 3 let je vhodné očkování proti žloutence typu A ( Havrix, Avaxim). Očkovací schéma je dvoudávkové s rozmezím 6-12 měsíců, ochrana trvá pak až 25 let.

Očkování proti klíšťové encefalitidě ( FSME-IMMUN, Encepur) je vhodné ve školním věku. Základní schéma je třídávkové s odstupem 1 a 9-12 měsíců. Ochrana nastupuje asi 2 týdny po 2. dávce, je proto vhodné alespoň tyto 2 dávky stihnout do začátku „klíšťové sezony“, která někdy začíná již v březnu. Po základním 3-dávkovém schématu se dále přeočkovává po 4 -5 letech, kdykoliv během roku.

Očkování proti papilomavirům, způsobující karcinom děložního čípku u děvčat, análním, genitálním a orálním karcinomům a anogenitálním bradavicím u děvčat i chlapců je plně hrazené státem (vakcíny Gardasil a Gardasil 9) při naočkování 1.dávky mezi 13.-14.rokem. 2.dávka se očkuje za 6 měsíců po 1.dávce.

U dospívajících dětí začíná 2. zvýšeně rizikové období pro možnost infekce meningokoky. Jedná se o vakcín Nimenrix proti meningokokům typu A, C, W, Y . Tato vakcína je jednodávková a je možné jí i přeočkovat děti očkované proti meningokoku typu C v kojeneckém, batolecím či předškolním věku. K dispozici je již rovněž vakcína Bexsero proti nejčastějšímu původci meningokokových meningitid – Meningokoku typu B. Zde je očkovací schéma dvoudávkové s odstupem 2 měsíců. Obě tyto vakcíny jsou plně hrazené státem při jejich aplikaci mezi 14.-15.rokem věku.

Očkování proti sezonní chřipce (Vaxigrip, Influvac) je možné od 6 měsíců věku, se zvážením rizikovosti zdravotního stavu dítěte i rizikovosti epidemiologické situace. U dětí až do 9 let, které ještě chřipku neprodělaly, je vhodné aplikovat 2 dávky.

Vzhledem ke stoupajícímu výskytu černého kašle u dospívajících a mladých dospělých, kdy již klesá účinnost očkování v předškolním věku, je u těchto osob, které ještě nedostaly později zavedené přeočkování v 10 letech (BOOSTRIX-POLIO) možné a vhodné očkovat kombinovanou očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli (BOOSTRIX). Toto očkování je rovněž doporučeno dospělým v rodinách s novorozenci, pro něž je nákaza velmi nebezpečná (chráněni očkováním jsou až okolo 4 – 5 měsíců věku).

Očkování kromě nesporných výhod představuje vždy pro organismus určitou zátěž , proto je vhodné jeho četnost a načasování zvolit dle aktuálního zdravotního stavu dítěte a konkrétních rizik infekce dle jejich výskytu v prostředí, v němž se dítě pohybuje.

Více se o očkování dozvíte na www.ockovani.comwww.ockovanideti.cz