Zjistěte si aktuální informace z naší ordinace.

Očkování

Očkování můžeme rozdělit do tří základních skupin:

1. Očkování povinné

tj. očkování dětí do 19 let dle platného očkovacího kalendáře a pravidelné očkování dospělých proti tetanu, očkování u osob, které jsou při svém povolání vystaveni zvýšenému riziku, očkování při nebezpečí vzniku epidemie, očkování při úrazech, poraněních.

Kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem podává, je shrnuto do očkovacího kalendáře, děti jsou očkovány proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, žloutence typu B, Haemophilu influenzae, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Aktuální očkovací kalendář (od 1.11.2010)

Věk dítěte
Nemoc
do 3. měsíce
Tuberkulóza - pro děti narozené od 1.11.2010 již jen rizikové skupiny definované v porodnici, očkování provedou kalmetizační stanice (plošné očkování proti TBC je zrušeno).
od 9. týdne
INFANRIX HEXA: záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilius B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, event. pneumokokové onemocnění - PREVENAR 13 nebo SYNFLORIX
13. až 16. týden
INFANRIX HEXA: záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, event. PREVENAR - pneumokok
17. až 20. týden
INFANRIX HEXA: záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, event. PREVENAR - pneumokok
12. - 15. měsíc
přeočkování INFANRIX HEXA + event. pneumokokové onemocnění - PREVENAR 13 nebo SYNFLORIX
15. měsíc
PRIORIX: spalničky, příušnice, zarděnky
18. až 20. měsíc
INFANRIX HEXA: záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna, event. PREVENAR - pneumokok
21. až 25. měsíc
přeočkování PRIORIX: spalničky, příušnice, zarděnky
2. rok
Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí bez jizvy po očkování)
5. rok
INFANRIX: záškrt, tetanus, černý kašel
10. rok
BOOSTRIX POLIO: dětská přenosná obrna, černý kašel, tetanus - přeočkování

2. Dobrovolné očkování

Nově je možno očkovat děti narozené po 1.8. 2009 vakcínou proti pneumokokovým nákazám, a to pouze za předpokladu, začne-li se nejpozději v pěti měsících věku a skončí v sedmi měsících. Při splnění těchto podmínek je očkování hrazeno státem. Je pouze na rodičích, zda se rozhodnou pro tuto variantu, která obnáší tři vakcíny po měsíci, čtvrtá, poslední, je ve 2. roce života.

Samozřejmě můžeme očkovat i později – po půl roce života jsou to dvě vakcíny po měsíci, třetí ve 2. roce života, začneme-li po prvním roce – jsou to jen dvě vakcíny s odstupem dvou měsíců, po druhém roce stačí už jen jedna vakcína. Toto očkování má smysl do pěti let věku. Podrobnější informace můžete získat na www.ockovanideti.cz nebo v naší ordinaci.

Očkování proti karcinomu děložního čípku (vakcína Cervarix - plně hrazená pojišťovnami) či proti karcinomu děložního čípku a anogenitálním bradavicím (vakcína Silgard - s doplatkem) pro děvčata mezi 13. - 14. rokem v dvojdávkovém či trojdávkovém schématu.

3. Nepovinné očkování

nadstandardní očkování, tj. prováděná za úhradu

Jaká existují nadstandardní očkování a v kterém věku jsou vhodná?

Od 6 týdnů věku (u dětí očkovaných proti TBC v porodnici od 9. týdnů věku) lze očkovat vakcinu proti Rotavirům ( Rotateq, Rotarix), původcům závažných průjmových onemocnění, podle typu vakcíny ve 2 nebo 3 dávkách v měsíčních intervalech. Očkování musí být ukončeno do 26.týdnů života.

U kojenců od 3 měsíců je vhodné očkování proti Pneumokokům ( Prevenar, Synflorix) působící proti pneumokokovým meningitidám, septickým stavům, zánětům středouší a zápalům plic způsobeným pneumokokovou bakterií. Toto očkování je nyní částečně (s doplatkem) či plně - dle typu vakcíny - hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u nichž je očkování započato do 5. měsíce věku a všechny 3 dávky aplikovány maximálně do 7 měsíců věku. Rovněž zdarma u těchto dětí bude pak přeočkování ve 2. roce života. U dětí s později započatým očkováním od 6 měsíců do 5 let očkování hrazeno není, jediná dobrá zpráva pro rodiče je alespoň ta, že potřebných dávek už je méně - při započetí očkování od 6 měs. do 1 roku celkem 3 dávky, od 1 roku do 2 let 2 dávky, od 2 do 5 let 1 dávka. Lze využít částečné úhrady( příspěvku ) pojišťoven.

Od 3 měsíců je možné očkovat (zejména rizikové děti) proti Meningokoku typu C, původci závažných zánětů mozkových blan a sepsí (Menjugate, Neisvac-C). Nejrizikovější období trvá zhruba do 6 let věku. Při započetí očkování do 1 roku věku jsou zapotřebí 2 dávky, po 1 roce již jen 1 dávka. Od 1 roku lze také očkovat kombinovanou vakcínu proti meningokokům typu A, C, W, Y - vakcína Nimenrix. Doporučuje se nyní očkovat děti mezi 3. - 6. rokem a přeočkovat po 10 letech.

Od dubna 2014 je již k dispozici vakcína proti Meningokoku skupiny B (BEXSERO), původci zhruba 3/4 nejnebezpečnějších meningokových meningitid a sepsí. Nejrizikovější skupiny jsou malé děti do 5 let a adolescenti 15 - 20 let. Očkovat lze děti od 2 měsíců věku, dávky jsou třeba 2 - 4 v závislosti na věku dítěte.

V rámci pravidelného očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím v 16. a 22. měsíci je možno si zakoupit vakcínu, která obsahuje zároveň i očkovací látku proti planým neštovicím ( Priorix-tetra).

Před nástupem do dětského kolektivu okolo 3 let je vhodné očkování proti žloutence typu A ( Havrix, Avaxim). Očkovací schéma je dvoudávkové s rozmezím 6-12 měsíců, ochrana trvá pak až 20 let.

Očkování proti klíšťové encefalitidě ( FSME-IMMUN, Encepur) je vhodné ve školním věku. Základní schéma je třídávkové s odstupem 1 a 9-12 měsíců. Ochrana nastupuje asi 2 týdny po 2. dávce, je proto vhodné alespoň tyto 2 dávky stihnout do začátku „klíšťové sezony“, která někdy začíná již v březnu. Po základním 3-dávkovém schematu se dále přeočkovává po 4 -5 letech, kdykoliv během roku.

Očkování proti karcinomu děložního čípku a anogenitálním bradavicím pro děvčata starší 14-ti let, pro která již není vakcína hrazená ze zdravotního pojištění ( vakcíny Silgard, Cervarix) v trojdávkovém schématu.

U dospívajích dětí začíná 2. zvýšeně rizikové období pro možnost infekce Meningokoky. Očkování je v tomto věku jednodávkové. Lze očkovat samostatnou vakcínu proti meningokoku skupiny C (vakcíny Nesivac, Menjugate) nebo kombinovanou vakcínu proti meningokokům typu A, C, W, Y (vakcína Nimenrix). Touto vakcínou je možné i přeočkovat děti očkované proti Meningokoku typu C v kojeneckém, batolecím či předškolním věku. K dispozici je již rovněž vakcína Bexsero proti nejčastějšímu původci meningokových meningitid - Meningokoku typu B.

Očkování proti sezonní chřipce ( Vaxigrip, Influvac ) je možné od 6 měsíců věku, se zvážením rizikovosti zdravotního stavu dítěte i rizikovosti epidemiologické situace. U dětí až do 9 let, které ještě chřipku neprodělaly, je vhodné aplikovat 2 dávky.

Vzhledem ke stoupajícímu výskytu černého kašle u dospívajících a mladých dospělých, kdy již klesá účinnost očkování v předškolním věku, je u těchto osob, které ještě nedostaly později zavedené přeočkování v 10 letech ( BOOSTRIX-POLIO) možné a vhodné očkovat kombinovanou očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli (BOOSTRIX). Toto očkování je rovněž doporučeno dospělým v rodinách s novorozenci, pro něž je nákaza velmi nebezpečná (chráněni očkováním jsou až okolo 4 - 5 měsíců věku).

Očkování kromě nesporných výhod představuje vždy pro organismus určitou zátěž , proto je vhodné jeho četnost a načasování zvolit dle aktuálního zdravotního stavu dítěte a konkrétních rizik infekce dle jejich výskytu v prostředí, v němž se dítě pohybuje.

Více se o očkování dozvíte na www.ockovani.com, www.ockovanideti.cz

MUDr. Helena Nováková, dětská lékařka, Dolní Břežany, e-mail: deti.brezany@seznam.cz tel. 773 222 960.
Jakékoli šíření a kopírování obsahu bez souhlasu majitele registrace je zakázáno a je chráněno autorským právem.
Copyright © Lucie Hauerová, 2008-2014.